Ma 2023. december 3. vasárnap van.

Tananyagok – Elektrosztatika, egyenáram


Elektrosztatika, egyenáram menüpont almenüpontjai:

Coulomb törvénye

Coulomb-törvénye

Elektromos tér

Az elektromos mező Az elektromos térerősség (vektor) Ponttöltés elektromos tere Több töltés által keltett tér - szuperpozíció elve Homogén elektromos tér Az elektromos erővonalak Az elektromos fluxus ...

Vezetők elektromos térben

Elektrosztatikai alapkísérletek - BME Kísérletek az elektrosztatikus térben - Van de Graaff generátor Vezetők elektromos térben Csúcshatás

Kondenzátorok

A kondenzátor Kondenzátorlabor Kondenzátorok kapcsolása

Az elektromos áram - Ohm törvénye

Az elektromos áram Az elektromos áram Az áramerősség - Az áram nagysága, iránya Áramirány Az áram hatásai - Vegyi hatás - Hőhatás - Fényhatás - Mágneses hatás - Élettani hatás Áramerősség és feszültsé...

Fogyasztók kapcsolása

Kirchhoff-törvények - Kirchhoff I. és II. törvénye I. és II. törvény A soros kapcsolás Áramkörépítő JAVA Soros kapcsolás Soros kapcsolás A páruzamos kapcsolás Áramkörépítő JAVA párhuzamos kapcsolás Párhuzamos kapcsolás A Wheatstone...

Áramvezetés folyadékokban

Elektrolízis Disszociáció Vízbontás - Faraday I. törvénye: Az elektrolízis során az elektródokon kiváló anyag mennyisége az elektroliton áthaladó töltés mennyiségével arányos. - Faraday II. törvénye: ...

Elektromos áram gázokban és vákuumban

Ionizáció Ionizáció Elektromos áram gázokban Elektromos áram gázokban Feszültség-áram karakterisztika Feszültség-áram karakterisztika Az ívlámpa Az ívlámpa A Ruhmkorff-féle szikrainduktor A Ruhmkorff-féle...

Félvezetők

Termisztor Termisztor Fotorezisztor Fotorezisztor A szilícium A szilícium Rekombináció Rekombináció A tiszta félvezetők sajátvezetése A tiszta félvezetők sajátvezetése Félvezető Félvezető Dióda Dióda Graetz...


Kezdőlap | Tananyagok | Érettségi | Fizikatanári | Diákmunkák | Videotár | Szertár | Galéria | Versenyek | Apor matematika | Apor fizika | Apor kémia
weboldal tervezés: IRQ