Ma 2023. december 3. vasárnap van.

Tananyagok – Hőtan


Hőtan menüpont almenüpontjai:

Hőmérséklet, hőmennyiség

Hőmennyiség A hő mehanikai egyenértéke A súrlódás | A hőenergia átadása | Energiafajták átadása Hőmérséklet Galilei hőmérő | Hőmérsékleti skálák

Szilárd testek és folyadékok hőtágulása

Szilárd testek hőtágulása Lineáris hőtágulás | Térfogati hőtágulás | Bimetál A lineáris hőtágulás A térfogati hőtágulás A lineáris, a területi és a térfogati hőtágulás kapcsolata Anyagok hőtani adatai...

Gázok állapotváltozásai

Állapotjelzők - Intenzív - Extenzív Boyle-Mariotte törvény Mérési kísérlet JAVA Szemléltető mérés Szemléltető mérés Gay-Lussac I. törvénye Mérési kísérlet JAVA Szemléltető mérés Áttérés a Kelvin hőmérsékleti skálára Gay-Lussac II...

Kinetikus gázelmélet

Diffúzió, Brown-mozgás Diffúzió | Brown mozgás Diffúzió Avogadro törvénye, az Avogadro-szám Kinetikus gázelmélet részecske-modellje Az ideális gáz nyomása A hőmérséklet értelmezése, a Boltzmann-álland...

Gázok belsőenergiája, I. főtétel

Szabadsági fok Ideális gáz belső energiája Az ekvipartíció tétele A hőtan I. főtétele Mólhő, fajhő fogalma Termodinamikai folyamatok Izobár Izochor Izoterm Adiabatikus Általában... Hatásfok Carnot-ciklus...


Kezdőlap | Tananyagok | Érettségi | Fizikatanári | Diákmunkák | Videotár | Szertár | Galéria | Versenyek | Apor matematika | Apor fizika | Apor kémia
weboldal tervezés: IRQ